De IJsbeer is onderweg…

Marcel Hoogland

Maak kennis met Marcel N. Hoogland

IJsbeer Communicatie helpt organisaties het vertrouwen van burgers, patiënten en medewerkers te vergroten.

Terug naar Werkervaring

Terug naar Mijn mening

Waarmee helpt IJsbeer Communicatie jou?

Sterk in communicatie & participatie

Met overtuiging

 • help ik de organisatie (maar vooral de mensen daarin) communicatiebewust te maken (‘factor C’)
 • geef ik (strategisch) communicatieadvies
 • (bege)leid ik (discussie-)bijeenkomsten
 • verzorg ik trainingen & workshops
 • coach ik communicatieprofessionals
 • leer ik je / jullie slimmer schrijven

Geslaagde projecten

Projectmanager Communicatie

In het HagaZiekenhuis geef ik (strategisch) communicatieadvies, schrijf ik teksten en speeches en help ik nieuwe werkwijzes te implementeren voor betere, snellere en slimmere patiëntencommunicatie.

Het beste uit jezelf

Voor Philadelphia Zorg adviseerde ik diverse uiteenlopende projecten. Centrale thema's waren: verandering, vertrouwen en verantwoording. Zo was ik een aantal keren (als gespreksleider) betrokken bij overlegbijeenkomsten tussen Philadelphia en bezorgde ouders/belanghebbenden.

Enkele projecten:

 • veranderplan Phocus
 • arbo-beleidsplan
 • brochure ziekteverzuim
 • handboek Ontmoetingsplek
 • adviseur verandercommunicatie bij cultuurverandering in regio Utrecht
 • jaarverslag 2011 en digitaal jaarverslag 2012

Participatie zonder frustratie

De gemeente Gorinchem adviseerde ik in 2012 over de nieuwe nota Participatiebeleid. Onderdeel daarvan was het leiden van een aantal discussieavonden met leden van adviesorganen en de gemeenteraad. In 2013 gaf ik ruim zestig (beleids)ambtenaren de cursus "Participatie zonder frustratie".

Advies en tekst Kwaliteitsjaarverslag

Aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gaf ik o.a. advies over en schreef ik teksten voor de communicatie van het kwaliteitsjaarverslag.

Woordvoerder van twee wethouders

In Leiden werkte ik als adviseur en woordvoerder voor twee wethouders. Inhoudelijke thema's waren Onderwijs, Sport, Cultuur, Milieu, Werk & Inkomen. Daarnaast schreef ik het nieuwe communicatiebeleidsplan voor de gemeente Leiden.

Samenspraaktraject

Voor de gemeente Den Haag begeleidde ik in 2010 een samenspraak-traject voor de Sociaal Economische Agenda 2020. Hoogtepunten: Het Haags Toekomstfestival en de interactieve website. In 2011 was ik betrokken bij het gemeentelijke mobiliteitsbureau om ambtenaren die getroffen worden door bezuinigingen te ondersteunen bij hun zoektocht naar nieuw werk. Het opzetten van de (strategische) communicatie en het positioneren van dit bureau was mijn taak.

Wat weet jij van kraanwater?

Bij Vewin werkte ik aan een educatief project over Kraanwater voor kinderen in de hoogste groepen van de basisschool.

Teamleider Communicatie

In de gemeente Zoetermeer was ik teamleider Accounts van de afdeling Communicatie. In deze functie gaf ik leiding aan het team adviseurs en medewerkers.

Woordvoerder burgemeester

In mijn eerste opdracht als zelfstandige was ik woordvoerder / communicatieadviseur van de burgemeester van Gouda. Op de afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie van de gemeente Gouda schreef ik ook het communicatiebeleidsplan.

En verder

 • Advisering uitvaartorganisatie in fusieproces (sinds 2014)
 • Workshop Communicatie & Mediabeleid voor het Waterschap Rijn & IJsselland (2012)
 • Docent @ Burtonacademie.nl, school voor ontdekkingsreizigers (sinds 2011)
 • Oprichter en columnist NuDoorpakken (over de kracht van communicatie, sinds 2011)
 • Discussieleider & moderator bij gemeenten

Meer weten?

Uitgebreide informatie over mijn werk-, bestuurlijke ervaring en kennis vind je naast deze website ook op LinkedIn en in mijn curriculum Vitae.

Slimmer schrijven

Slimmer Schrijven

Sinds 1998 helpt de IJsbeer ondernemingen, overheden en organisaties het vertrouwen van burgers, klanten en medewerkers te vergroten.

Dat goede communicatie daarbij onmisbaar is, spreekt voor zich. En omdat onze communicatie grotendeels uit tekst bestaat, help ik vaak collega’s en klanten met slimmer en sneller schrijven. Dat gebeurt zowel op papier als digitaal. Vandaar de bijnaam Slimme Schrijver.

Ik help je slimmer en sneller te schrijven waardoor je beter gelezen wordt en meer resultaat haalt. Ik richt me vooral op zelfstandige ondernemers en schrijvers in organisaties die worstelen met hun teksten.

Mijn doel voor jou is dat je:

 • meer effect van je tekst krijgt in minder tijd,
 • meer verbinding krijgt met je lezers,
 • beter gelezen wordt.

Ik help je niet alleen met schrijven zelf, maar leer je ook hoe je een blog maakt, een website bouwt, sociale media maximaal inzet en wat de kracht van communicatie allemaal omvat.

Nieuwsgierig? Ga naar SlimmerSchrijven.nl
Wendy Pelk
Functie:
Directeur Middelen
Bedrijf:
Alphen aan den Rijn

Communicatievisionair met sterk politiek antennegevoel. Ervaren communcatiemanager met interesse voor web 2.0 technieken. Actieve deelname, strategisch inzicht en kritische feedback in managementteam. Creatief oplossend vermogen ook op andere terreinen. Zelfstandig resultaatgericht manager.

100%

Communicatiekennis

Vragen aan en antwoorden van Marcel

  Vandaag

Vragen aan en antwoorden van Marcel

Om de kennismaking makkelijker te maken, lees je hier wat extra achtergrondinformatie over mij.

Wat trekt jou zo aan in het communicatievak?

Toen ik begin jaren 90 solliciteerde naar de baan van beleidsvoorlichter, had ik nooit kunnen vermoeden dat ik me zo thuis zou voelen in dit vak. Maar het voelde al snel als een soort van tweede huid. Daar kwam bij dat ik er redelijk wat aanleg voor bleek te hebben, dat scheelt natuurlijk.
Ik heb bijvoorbeeld een journalistieke, maar vooral makkelijke pen. Na het gesproken woord is tekst in de communicatie het belangrijkste middel om je doelen te bereiken. Ik vind het dan ook een essentiële vaardigheid voor communicatieadviseurs om goed te kunnen schrijven en de teksten van anderen te kunnen beoordelen. Verder heb ik een generalistische instelling, een kritische en nieuwsgierige aard en een brede maatschappelijke ontwikkeling. Kortom, de belangrijkste ingrediënten voor een goede communicado zijn aanwezig.

Je hebt hart voor de 'publieke zaak'. Waarom eigenlijk?

Bij de belangrijkste keuzes in mijn leven, speelt de overheid altijd een grote rol. Mijn keuze voor Algemene Economie als studie, de specialisatievakken, het werken bij gemeentes en rijksoverheid, mijn politieke activiteiten, ze hebben allemaal een raakvlak met de overheid. De Engelse term voor ambtenaar spreekt me ook erg aan. Public Servant, publieke dienaar.

Wat mij het meest raakt, is het belang van de overheid voor ons allemaal. Het is de grootste 'community' die we als land hebben. We zijn er allemaal lid van, hebben allemaal een rol maar zien die allemaal totaal anders. Dat levert soms prachtige en ook tenenkrommende discussies op, maar ook ontroerende momenten als iedereen opeens even één wordt bij nationale momenten van trots en rouw. Vanuit het vak heb ik altijd de vraag hoe je mensen maximaal betrekt bij de besluitvorming machtig interessant gevonden. Hoe maak je duidelijk dat elke stem telt en tegelijkertijd dat niet alles kan? Die 'strijd', daar houd ik van.

Je hebt ervaring in de zorgsector. Wat is daar zo boeiend aan?

Binnen de zorg heb je sterk te maken met de emotionaliteit van het werk. De zorg gaat letterlijk van nieuw leven tot de dood. Zie je bij de overheid dat burgers meer en meer onafhankelijk (moeten) worden, in de zorg kan dat per definitie veel minder. Als je gespecialiseerde zorg nodig hebt, ben je als patiënt of cliënt veel afhankelijker. Het vereist veel van zorginstellingen mensen daarin respectvol en met optimale dienstverlening bij te staan. Die afhankelijkheid kun je bijna dagelijks voelen en dat maakt het belang van dat werk ook zo groot.

Maar er speelt nog iets. Vertrouwen en verbinding zijn voor mij cruciale factoren bij de communicatie. Daarom heb ik me altijd erg sterk gemaakt voor het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de overheid. Maar dat is net zo belangrijk in de zorg. Als patiënten, cliënten en belangenbehartigers niet serieus worden genomen, als de 'zorg' zonder betrokkenheid wordt georganiseerd, dan neemt het vertrouwen af. Dan is er angst, onzekerheid en daardoor een ongezonde sfeer. Daar heeft iedereen last van. Ook de zorgmedewerkers zelf.

In het directe verlengde van het vertrouwen ligt de reputatie. Zeker in een tijd van bezuinigingen is het voor een zorginstelling essentieel een goede reputatie te hebben en te houden. Daarin speelt congruente communicatie een belangrijke rol.

Wat vind jij belangrijk voor een afdeling communicatie?

Ik heb vaak (mee) kunnen bouwen aan de professionalisering van de communicatie en de afdeling. De invoering van participatiebeleid, de introductie van social media en het maken van een communicatiebeleidsplan zijn slechts enkele onderdelen daarvan. Het belangrijkste vind ik de positie die communicatie heeft in een organisatie.
Eigenlijk zou een afdeling communicatie niet nodig moeten zijn, hooguit voor perswoordvoering en corporate activiteiten. Heel veel directe communicatie met de belanghebbenden van een organisatie zou door andere medewerkers zo goed en normaal moeten zijn dat daar ook geen problemen door ontstaan. Helaas is de praktijk nog anders… Maar ik geloof erg in een afdeling communicatie die de organisatie leert communiceren.

Wat voor manager ben jij?

Voor mij staat centraal dat je het samen doet. Met elkaar, als team. Samen langdurig werken en bouwen aan wat voor mij een van de belangrijkste factoren is van onze samenleving: een goede relatie tussen organisaties, overheden en burgers. Gebaseerd op vertrouwen en respect.

Ik geef heel veel vertrouwen aan medewerkers. Zij zijn als het goed is toegerust op hun taak. Fouten maken mag, maar niet continu en ook bij voorkeur niet dezelfde fouten herhalen. Ik denk graag mee, coachend als dat gewenst is, wat de beste communicatieaanpak voor een bepaald probleem is.

Als afdelingshoofd vind ik het belangrijk samen met het team ervoor te zorgen dat de organisatie optimaal leert communiceren. Het is niet de afdeling communicatie die communiceert, maar de medewerkers zelf. Allemaal, van laag tot hoog in de organisatie. Zeker voor publieke organisaties zijn communicatie, dienstverlening en de manier waarop belanghebbenden bij het werk worden betrokken, belangrijk voor het succes.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over mijn werk-, bestuurlijke ervaring en kennis vind je naast deze website ook op LinkedIn en in mijn curriculum Vitae.

Ga naar ijsbeer.info

>9 jaar

Leiding geven

Xander Cladder
Functie:
Directeur Communicatie
Bedrijf:
Philadelphia Zorg

Ik leerde Marcel kennen als een bevlogen communicatiemanager. De samenwerking was plezierig, uitdagend en succesvol. Marcel is daarnaast erg goed in advies (overtuigend), tekstschrijven en websites. Tegenwoordig huur ik Marcel zelf in. Dat kost weinig tijd (voor instructie) en ik weet dat hij thuiskomt met de beoogde opbrengst. Marcel past goed in de zorg.

Bianca Engelberts
Functie:
Hoofd Communicatie
Bedrijf:
Gemeente Gouda

Met veel gevoel voor politiek/bestuurlijke belangen weet Marcel heldere adviezen en teksten te formuleren. Het nieuwe communicatiebeleidsplan is door Marcel van de grond getild, waarbij hij de hele afdeling heeft weten in te zetten. Het plan is nu van ons allemaal. Samengevat heb ik Marcel ervaren als energiek, deskundig en snel.

85%

Digitale Communicatie

100%

Schrijven

80%

Trainen

7 eigenschappen

De 7 eigenschappen van communicatie

Steven Covey is wereldberoemd geworden met zijn boek over de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Maar niet alleen leiders hebben zeven eigenschappen. Ook communicatie kun je zeven kenmerken toedichten. En net als bij Covey ontstaat er dan vanzelf een achtste.

Congruente Communicatie is gericht op:

 1. Vertrouwen (vergroten)
 2. Verwachtingen (managen)
 3. Verantwoorden (van beleid)
 4. Verleiden tot verandering (van houding en gedrag)
 5. Verbeteren (waar mogelijk)
 6. Verzorgen van het bestaande (beheren)
 7. Vertellen (informeren)

Dit alles maakt verbinding (achtste eigenschap).

 

Pascal Kolkman
Functie:
Teamleider ICT
Bedrijf:
SenterNovem

Marcel is een zeer prettige persoon om mee samen te werken -> humor en resultaat!

100%

Adviseren

Frank Geene
Frank Geene
Functie:
Hoofd communicatie
Bedrijf:
Gemeente Hoogeveen

Marcel is een intelligente, doortastende communicatieadviseur. Op het gebied van digitale communicatie onverslaanbaar. Sterk als solist, maar nog meer een echte teamplayer. Iemand op je je kunt bouwen en vertrouwen.

Schrijven is schrappen

  0 

Schrijven is schrappen

Nog steeds kom je beleidsnota’s tegen waar niet doorheen is te komen. De overheid heeft hierin een naam hoog te houden, maar ook andere organisaties en bedrijven kunnen er wat van. Ik geloof best dat de betreffende schrijver zijn best heeft gedaan, maar voor de gemiddelde lezer is het taaie stof. Umberto Eco is beter te verteren, en dat zegt toch wel iets.

En dat terwijl het niet echt moeilijk is beleidsstukken te schrijven die prettig leesbaar zijn, to-the-point en snel tot een besluit kunnen leiden. Want daar gaat het uiteindelijk om… een beleidsnota is niets anders dan een advies om een bepaald probleem op een bepaalde manier aan te pakken. Soms eenvoudige problemen, soms complexe. Maar het doel van de notaschrijver zou toch moeten zijn beslissers een snelle manier voor besluitvorming te geven. En dat is wat anders dan al je kennis te etaleren.

Willekeurige tips:

 • De punt vind je rechts van de komma op je toetsenbord.
 • Wees eerlijk tegen jezelf. Als je het niet snapt: schrap het dan.
 • Als je leidinggevende doet alsof hij/zij het snapt: schrap het dan.
 • Schrijf altijd met de lastigste lezer voor ogen. Dat is je partner niet.
 • Denk na voor je schrijft, alleen dan schrijf je actief. Weet je nog: onderwerp, persoonsvorm, lijdend voorwerp.
 • “Doe eens normaal, man.” “Doe lekker zelf normaal”. Oftewel: let op je toon. Wil je vertellen, verleiden, verwachtingen managen of vertrouwen creëren?
 • Zit je vast in de tekst? Maak een nieuwe alinea en schrijf achter elkaar alle gedachten op die door je hoofd spoken. Doe dat drie minuten, zonder te corrigeren of terug te lezen. Ga dan iets anders doen. Als je na een kwartier terugkomt, kun je verder. Waarschijnlijk staan er bruikbare argumenten op het scherm.
 • Vertrouw jezelf niet als lezer. Jij bent de deskundige, jij kent alle achtergronden. Laat altijd een leek je tekst beoordelen op logica, missende verbanden of onterecht gebruikte voorkennis.
 • Leer van anderen. Zowel bij het lezen als in de feedback die je op je stukken vraagt en krijgt.
 • Deel met anderen jouw schrijftips.

Over Participatie

 

Haagse ervaringen met samenspraak

In 2009 was ik voor de gemeente Den Haag projectleider Communicatie van het samenspraaktraject: Sociaal Economische Agenda Den Haag 2020. Tijdens de samenspraak speelde de interactieve website denhaagin2020.nl (bestaat niet meer) een belangrijke rol. Tijdens een Open koffie in augustus 2009 vertelde ik over mijn ervaringen bij het project en gaf ik veel tips en leerpunten voor nieuwe samenspraak- en/of particpatietrajecten.

Voor de groep

Trainer en discussieleider

In de jaren dat ik actief ben in het communicatievak, heb ik ook heel veel trainingen gegeven en discussieavonden geleid.

Cursussen en trainingen

 • De kracht van communicatie (Burton Academie)
 • Mediatraining Waterschap Rijn & IJssel
 • Participatie zonder frustratie (gemeenten Gorinchem en Ouder-Amstel)
 • Interactieve communicatiemiddelen (SRM)
 • Interne communicatie (SRM)
 • Schrijven voor het web (o.a. SenterNovem)
 • Web 2.0 & Social Media (Drinkwatersector)
 • Workshop Lobbyen (COS Nederland)

Ook voor jouw afdeling of organisatie is een cursus op maat mogelijk.

Discussieleider / dagvoorzitter

Ik krijg veel energie van de wisselwerking tussen verantwoordelijke beleidsmakers of uitvoerders en de mensen waar het om gaat. Plannen helder vertalen, weten wat de echte wensen en belangen zijn, uit ivoren torens komen en de dialoog aangaan. Aan het einde weten dat niet iedereen achter de plannen staat, maar wel dat er serieus en met respect naar ieders mening is geluisterd en waar mogelijk iets mee is gedaan.

Ik was o.a. discussieleider voor

 • De Amstel verandert
 • Gemeente Veenendaal (Centrumplannen)
 • Gemeente Hoogeveen (diverse)
 • Gemeente Gouda (parkeergarage)
 • Gemeente Haren (woningbouwplannen)
 • Gemeente Leiden (parkeerbeleid)

Coaching voor professionals

Coaching voor professionals

 • Waarom kan ik toch zo moeilijk met die collega overweg?
 • Help, ik moet een presentatie geven voor een groep mensen. Ik ben zo ontzettend zenuwachtig, dat gaat me nooit lukken. Hoe voorkom ik stotteren en zweten?
 • Het beoordelingsgesprek met mijn medewerker gaat heel vervelend worden. Ik moet hem vertellen dat zijn contract niet wordt verlengd. Maar hoe doe ik dat?

Deze en andere vragen zijn heel normaal om samen met een coach te beantwoorden. En dat kan vaak heel snel.

Het voordeel van coaching is dat het een snelle en effectieve methode is die snel tot resultaten leidt.

Tijdens de coaching staat jouw vraag of probleem centraal. We zoeken naar mogelijkheden om de door jou gewenste effecten zo optimaal mogelijk te bereiken. En het leuke is, je hebt bijna altijd de oplossing en het antwoord zelf beschikbaar. Alleen heb je even de hulp van een ander nodig om die bronnen te bereiken.

80%

Persbeleid en woordvoering

Frank Bruining
Project:
Website
Bedrijf:
Commitments

Marcel is een zeer kritische denker met een luisterend oor en zeer intrigerende ideeën. Hij zet je met beide benen op de grond.

NuDoorpakken.nl

NuDoorpakken

Ik ben mede-oprichter en columnist op NuDoorpakken.nl, een website over (de kracht van) communicatie. Ze constateert, analyseert, graaft, becommentarieert, provoceert en geeft tips en trucs. Voor wie verder wil komen.

Waarom?

De overheid, grote bedrijven en instellingen lopen al jaren tegen dezelfde organisatie-, communicatie- en management-problemen aan: gebrek aan vertrouwen, verkokering, ondoelmatigheid, stroperigheid. En het lukt maar niet om deze definitief op te lossen.

Wij zijn dit beu, misschien jij ook. Wij willen effectiviteit, doelmatigheid, teamgeest, clubgevoel, maatschappelijke betrokkenheid, resultaatgerichtheid, integriteit en flow! De tijd is gekomen om deze te realiseren.

Hèt middel hiervoor is betere communicatie. Communicatie behoort altijd tot de meest kritische succesfactoren en is bijna altijd de hefboom naar meer vertrouwen, effectiviteit en doelmatigheid. Deze site helpt op tafel te krijgen wat er moet gebeuren.

90%

Discussieleider

Annemarie Vos
Functie:
Projectleider
Bedrijf:
Philadelphia Zorg

Het fijne van Marcel is dat hij zowel hoog boven de materie kan helikopteren als het kleine handwerk zelf verrichten en alles daartussen in. Als je iemand zoekt met een hands on mentaliteit met wie je ook grote verandertrajecten kunt inzetten, is hij de man.

Arian Kuil
Functie:
Woordvoerder
Bedrijf:
Waterschap Rijn & IJssel

Marcel traint en begeleidt met een uitstekend gevoel voor verhoudingen een afdeling communicatie. Hij toont daarbij ook de nodige flexibiliteit en creativiteit die net dat plusje geeft bovenop de afspraken en verwachtingen die je al had gemaakt.

90%

Social Media

90%

Coaching

Marc Uijland
Functie:
Webmaster
Bedrijf:
Alphen a/d Rijn

Marcel is een resultaatgerichte manager die je op basis van afspraken én vertrouwen veel vrijheid geeft om je werk te doen.

Meer ervaringen

Meer meningen

Volgende

Vorige

Volgende

Vorige